F�OLDALA PROJEKTH�REKKERKA V�LGY KINCSEIK�PGAL�RIADIGIT�LIS ADATB�ZISDOKUMENTUMT�RF�RUM  
MagyarSzlov�nEnglish
"Kerka-völgy kincsei" programCivil partner szervezetekSzlovén partner"Kerka-völgy kincsei" program iroda
-------------------------
H�REKTúrajánlatok a Kerka völgybenTermészetvédelmi túravezetõ képzés SármellékenIndul a 2. akkreditált természetvédelmi túravezetõ képzés a PaNaNet projekt keretében
 
"Kerka-völgy kincsei" program

~ Természeti értékek és kulturális örökség megõrzése a Kerka völgy Natura 2000 hálózatba tartozó élõhelyein és a jogi védettségen kívül esõ területeken ~

A „Kerka-völgy kincsei” Szlovénia-Magyarország-Horvátország Interreg IIIA program a természeti értékekben kiemelten gazdag területen, a Lenti kistérséget átszelõ Kerka völgyben valósul meg, a szlovén "Biodiverzitás megõrzése a Muravidéken" címû programban szerzett tapasztalatok felhasználásával.

A Kerka völgy a szlovén-magyar határrégió egyik legváltozatosabb, fás legelõkkel, és hûvös erdõkkel kísért területe, számos értékes növény- és állatfajjal, a régiek életét õrzõ, kultúrájukhoz kapcsolódó örökséggel, mint amilyenek a fa haranglábak, dombok között megbúvó öreg parasztházak. Több itt megtalálható faj és élõhely is beletartozik az Európai Unió Natura 2000 elnevezésû ökológiai hálózatába, mely szintén a Kerka vidék értékességét jelzi.

A Lenti Város Önkormányzata által, 2006. október 1. – 2007. december 31. között koordinált program fõ célja, hogy tevékenységeivel növelje a térség ismertségét az itt élõk és ide látogatók körében, ezzel segítve a határterület gazdag természeti értékeinek megõrzését.

E cél érdekében teljes körû felmérés készül a védett növény- és állatfajokról és élõhelyeikrõl, kiemelten kezelve a fokozottan védett, tájjellegû és Vörös Könyves fajokat. A felmérés eredményeit felhasználva a térségben élõk és ide látogatók, valamint a különbözõ intézmények, szervezetek részére hasznos tudnivalókat közvetítõ elõadássorozatot, szakmai találkozót szervezünk.

A természeti értékek bemutatására öt tanösvény is kialakításra kerül a térség különbözõ pontjain – Kakukkvirág Tanösvény (Alsószenterzsébet, Felsõszenterzsébet), Vargánya Tanösvény (Szilvágy), Tõzike Tanösvény (Lenti), Hód Tanösvény (Iklódbördõce, Mároki kápolna, Szécsisziget) és Kankalin Tanösvény (Lovászi) -, amelyek egy-egy útvonalkalauz segítségével könnyen bejárhatók és a különbözõ élõhelyekrõl, fajokról és hozzájuk kapcsolódó érdekességekrõl tájékozódhatunk a kihelyezett táblákon.

A legszebb területeket, fajokat és élõhelyeket a tavasztól õszig szervezett túrák és egy poszter sorozat – Kerka-völgy tájértékei; Dombhátak élõvilága a Kerka völgyben; Kerka; Ártéri ligeterdõk és Rétek a Kerka-völgyben címmel - mutatja be a természetkedvelõknek.

Szakemberek, gazdálkodók és a természeti környezet értékei iránt érdeklõdõk számára érdekes lehet az öt különbözõ természetvédelmi területet felölelõ tájékoztató füzetsorozat – Természetvédelmi rendszerek Magyarországon; Források a természeti értékek megõrzésére; Kerka-mente természeti értékei; Természetkímélõ gazdálkodási lehetõségek és A természetvédelem lehetõségei a térségben címmel - és az elkészülõ természetvédelmi szempontú gazdasági- és infrastrukturális stratégia.

A Kerka-völgy flórájának és faunájának kutatása mellett a határmenti háborítatlan környezet számos természeti és emberi tevékenységgel létrehozott értékes tájalkotó elemmel (történelmi, kultúrtörténeti, tudományos, építészeti vagy esztétikai szempontból jelentõs) rendelkezik, amelyeknek a feltérképezése és megismerése szintén a program egyik célkitûzése. A dombhátakon, völgyekben meghúzódó aprófalvakban és környezetükben lévõ tájértékeket a „Kerka-völgy kincsei” címû könyv, egy ökoturisztikai térkép, és a valamennyi természeti kincset bemutató honlap tárja a nagyközönség elé.

A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a  határmenti táj értékeinek megõrzéséhez és az itt lévõ élõvilág határmenti élõvilág sokszínûségének fennmaradásához, és ezáltal egy élhetõ környezet marad fenn az itt élõknek még nagyon sokáig.


A program megvalósítását segítik:

A szlovéniai partner, a Lendvai Fejlesztési Központ „Vzpostavitev mehanizmov varstva biodiverzitete Prekmurja” - „Biodiverzitás megõrzése a Muravidéken” címû projektjében szerzett tapasztalatai.

A Lenti Kistérség környezet- és természetvédelmi tevékenységgel foglalkozó civil partner szervezetei:

  •   „MOCORGÓK” az Egészségért és Környezetért Egyesület – Lenti
  •  Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület – Lovászi
  •  Szilvágyért Egyesület - Szilvágy


A projekt a Szlov�nia-Magyarorsz�g-Horv�torsz�g Szomsz�ds�gi programban, az Eur�pai Uni� �s a Magyar K�zt�rsas�g t�rsfinansz�roz�s�val val�sult meg.
Minden jog fenntartva! Információ kérhetõ: info[kukac]kerkavolgy.hu